Sunday, March 13, 2011

Đi vòng vòng quyết định xây nhà với blogspot

Từ ngày Yahoo 360 ra đi, dân viết blog luôn phải băn khoăn tìm kiếm một chỗ xây nhà, đó là chưa kể cái nỗi băn khoăn đấy nó được nhân thêm khi mà các mạng xã hội thi nhau ra đời (và thi nhau bị firewall)

Mỏi chân chùn gối rồi,
Ngồi xuống đây rê chuột chút
Gẩy phím luận thế nhân

hackernohat