Monday, January 30, 2012

Cách đọc xét nghiệm máu

( đi dạo thấy hay lưu về để còn tham khảo về sau, hiếm lắm mới thấy có bài viết kĩ như vầy về lâm sàng huyết học )


Cận lâm sàng huyết học - Công thức máu
A - CÔNG THỨC MÁU

Wednesday, January 18, 2012

25 very useful php class libraries for developers

Original post http://corpocrat.com/2011/05/07/25-very-useful-php-class-libraries-for-developers/

25+ Very Useful PHP Class libraries for Developers
I am gonna post here some the very useful php libraries and classes which will come so handy during coding. You might run into various requirements which is why i compiled these php components.  All the php libraries listed below is free software and can be downloaded in the original authors website.

Monday, January 2, 2012

Học cú pháp Javascript từng bước

Cái này chỉa từ Facebook lão Heo Lười :D , hay lắm . Học javascript step-by-step qua một giao diện command-line kiểu cổ điển

http://www.codecademy.com