Wednesday, August 8, 2012

Báo cáo Vietnam Netcitizens Report 2012 của Cimigo
Báo cáo thống kê và phân tích mới nhất về thị trường Internet Việt Nam 2012 thực hiện bởi Công ty Nghiên cứu thị trường Cimigo.
Bạn sẽ tìm thấy:
Thống kê về tình hình sử dụng internet tại Việt Nam: theo khu vực, độ tuổi, giới tính, thu nhập, phương tiện truy cập…
Các hoạt động chủ yếu khi truy cập internet
Các trang web được truy cập nhiều nhất
Các mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất
Thói quen mua sắm trực tuyến
Tình hình sử dụng internet thông qua các thiết bị di động
Thói quen mua sắm trên internet thông qua các thiết bị di động
Link tải: https://sites.google.com/site/xnohat/files/Cimigo-NetCitizens-2012.pdf