Wednesday, March 13, 2013

Các bước tiến hành một cuộc tấn công vào mạng máy tính của một tổ chức

Việc tấn công có chủ đích vào mạng của một tổ chức kinh tế, chính trị của một quốc gia nhằm đánh cắp các thông tin quan trọng, thường phải do một nhóm hacker được tài trợ bởi chính phủ một quốc gia khác. Lý do là vì các cuộc tấn công này cần một lượng tài nguyên nhất định về con người, thời gian, tài chính để thực hiện. Các cuộc tấn công này thường được giới an ninh thông tin gọi là Advanced Persistent Threat ( APT attack ) – dịch ra không chính xác vì vậy giữ nguyên cụm từ này cho lành

Bước đầu thỏa hiệp: thực hiện bằng cách sử dụng các phương thức như Social Engineering (về mặt bảo mật), tấn công lừa đảo có định hướng, hoặc thông qua email, sử dụng các exploit trên dịch vụ web, email, chat… hoặc bất kì phương thức lây nhiễm thông dụng nào để “cấy” malware vào một website mà nhân viên của tổ chức đó thường truy cập vào. Qua đó “trồng” malware vào máy của nhân viên trong tổ chức được nhắm đến
Các công cụ sử dụng: Social engineering, fake web, fake mail, port 80 exploit, client service exploit, malware, virus, trojan, downloader, dropper

Thiết lập chỗ đứng trong mạng tổ chức: sử dụng các phần mềm remote access để cài vào mạng của tổ chức nhắm tới, rồi tiếp tục trồng cắm các backdoor cũng như thiết lập các tunnel ( đường truyền được mã hóa ) để âm thầm truy cập từ bên ngoài vào hạ tầng mạng của tổ chức nhắm tới
Các công cụ sử dụng: Remote access, RAT, Backdoor, trojan, Keylogger

Leo thang đặc quyền: sử dụng các exploit hoặc các công cụ crack password ( dĩ nhiên là lôi các hash về máy của người tấn công rồi crack ), để leo thang lên quyền administrator trên máy tính của nhân viên trong tổ chức ( máy tính đã bị nhiễm malware ). Cố gắng mở rộng qua việc chiếm lấy quyền administrator điều khiển Windows domains, hoặc quyền quản trị mạng.
Các công cụ sử dụng: Exploit, Password cracker, Password resetter, Keylogger, Social Engineering

Điều tra mạng nội bộ của tổ chức: thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng mạng nội bộ của tổ chức, các lớp mạng, sơ đồ cấu trúc mạng, các máy chủ, các lớp bảo mật, các phương thức bảo mật …etc
Các công cụ sử dụng: network scanner, tracer, sniffer

Tấn công lan rộng: tìm cách tấn công mở rộng qua các hạ tầng quan trọng của mạng mục tiêu, như tìm cách điều khiển các máy tính của các nhân viên cấp cao hơn, các máy chủ, các thành phần kiểm soát mạng như router, switch…, rồi thực hiện thu thập dữ liệu trên các hạ tầng này
Các công cụ sử dụng: thông tin về mạng đã thu thập ở trên, exploit, remote access tool, virus, malware, trojan, phishing…

Duy trì khả năng truy cập: thiết lập các backdoor, các lớp bảo vệ che dấu để chắc chắn rằng có thể tiếp tục truy cập vào mạng nội bộ tổ chức mục tiêu cũng như kết nối, các backdoor, các quyền quản trị đã chiếm được ở các bước trước. Tóm lại đảm bảo tương lai có thể tiếp tục truy cập mạng của tổ chức
Các công cụ sử dụng: Rootkit, backdoor, disable AV, hidden malware, hidden administrator account, remote access tool…

Hoàn tất chiến dịch: Chuyển mọi dữ liệu đã thu thập từ mạng của tổ chức mục tiêu về trung tâm
Các công cụ sử dụng: Encrypted tunnel, stealth connection, hidden connection, backconnect…