Thursday, February 20, 2014

Tỷ phú Li Ka-Shing bày cách mua nhà, tậu xe trong 5 năm

Tỷ phú Li Ka-Shing bày cách mua nhà, tậu xe trong 5 năm

Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng), người giàu nhất châu Á - Li Ka-Shing khuyên rằng hãy chia số tiền này làm 5 phần - chi tiêu hàng ngày, kết giao bạn bè, học tập, du lịch và đầu tư.


Ông trùm bất động sản Li Ka-Shing (Hong Kong, Trung Quốc) hiện là tỷ phú giàu nhất châu Á với số tài sản 29,1 tỷ USD, theo Bloomberg. Xuất thân là trẻ mồ côi, ông đã tự mày mò kinh doanh để nắm trong tay hai đế chế - Cheung Kong và Hutchison Whampoa, đồng thời tham gia nhiều lĩnh vực từ cảng biển, dầu khí, đến bán lẻ, truyền thông đến bất động sản.

Mới đây, website khởi nghiệp e27 đăng tải bài viết của Li Ka-Shing, trong đó ông chia sẻ bí quyết cải thiện cuộc sống trong 5 năm.

Các thông báo "đáng sợ" nhất từ Webmaster Tool đối với người làm SEO

Manual Action Issue Action Required
Unnatural links to your site – impacts links Google has detected unnatural links to your site and has taken action against those links, not your site. Your site might lose ranking due to lost links but there is no action against your site to undo. Work on building better links.
Unnatural links to your siteUnnatural links to your site Google has detected unnatural links to your site and has applied a manual spam action. Your site or sections of your site will no longer rank. Run a link removal campaign to remove as many bad links as possible, use the disavow tool to disavow any remaining links, submit a reconsideration request to Google including documentation of your link removal campaign. Ranking might not recover even after successful reconsideration as link value has been diminished.
Unnatural links from your site Google has detected unnatural links on your site. Your site or sections of your site will no longer rank. Review your outbound links and remove or nofollow any that violate Google’s Webmaster Guidelines. Submit a reconsideration request once complete.
Hacked site Your site appears to have been hacked by a third party. Google will reduce the visibility of your site and add a warning label in SERPs. Assess the damage, clean the site, request a review. For more info see Google's Hacked Help Page
Thin content with little or no added value Google has detected low quality pages on your site. These pages or your whole site will no longer rank. Run a content audit to establish weak pages. Find and remove duplicate content. Improve or delete weak pages ensuring that your site provides unique, informative content. Submit a reconsideration request.
Pure spam Google has detected that your site or pages on your site are using techniques that violate the Webmaster Guidelines such as cloaking, scraping, auto-generated gibberish. Your site or sections of your site will no longer rank. Run a site audit to identify problem areas and clean the site to meet the Webmaster Guidelines. Submit a reconsideration request.
User-generated spam Google has detected user-generated spam on your site – usually forum posts, blog comments, guestbook entries, user profiles. Your site or sections of your site will no longer rank. Identify and remove all user-generated spam. Consider implementing measures to prevent user-generated spam such as moderation and spam filters. Submit a reconsideration request.
Cloaking and/or sneaky redirects Google has detected that you are showing different content to users than to robots using cloaking or redirected. Your site or sections of your site will no longer rank. Use Fetch as Google to compare content seen by robots to content seen by humans. Clean up any pages where different content is shown or different redirects occur. Once happy that the site is clean, submit a reconsideration request.
Hidden text and/or keyword stuffing Google has detected that you’re either trying very outdated SEO techniques or have forgotten to clean up old pages. Your site or sections of your site will no longer rank. Clean up offending pages. Use View Page Source to find hidden content, select all on the page to find text that is the same colour as the background, remove keyword stuffing or reduce number of keywords on a page. Submit a reconsideration request.
Spammy freehosts Only relevant if you host other sites or services. If a significant number of sites or services on one host are spammy then Google will take action against the service as a whole. Remove existing spammy accounts. Take steps to establish a quality barrier for your service. Submit a reconsideration request.
Image mismatch Google has detected that your site is displaying different images to their search results. These images will no longer show in search results. Make sure that images are showing the same on your site and in search results, any issues might be a result of anti-hotlinking. Once you are satisfied that the same results are showing, submit a reconsideration request.