Sunday, January 20, 2013

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ dư luận viên

50cents

Mấy năm trước, trên giang hồ cư dân mạng Trung Quốc có lưu truyền một tài liệu trào phúng hướng dẫn những cách phản pháo ý kiến phê bình dành cho đảng viên Đảng 5 Hào (Ngũ Mao Đảng, 五毛党, Fifty Cent Party, lực lượng còm sĩ ăn lương nhà nước để định hướng dư luận). Gần đây Việt Nam công nhận có 900 “dư luận viên”, và Trung Quốc cho biết khoảng 10% dân Bắc Kinh (tức khoảng 2 triệu người) là “tuyên truyền viên” (propaganda worker). Nhân vụ này, lục lại và dịch bài này đọc chơi để thấy các dư luận viên xứ ta đã thuộc nằm lòng cẩm nang này ra sao.

Evercookie - Một cách để theo dõi người dùng web

Dưới đây là một bài viết thú vị về công cụ Evercookie một cách triệt để để theo dõi người dùng website bằng cách ngăn họ xóa bỏ các cookie trên máy

http://defcontn.com/DC602028/zombie-cookies-evercookie-the-privacy-hunters/