Monday, June 20, 2011

Link download sớm Firefox 5.0 Final release

Quen thói thích chơi đồ hot nên lùng down bản Firefox 5.0, hiện chưa có trên trang chủ của Firefox, phải lục trong FTP server của mozilla

Link down trực tiếp từ Mozilla, nên down tại đây, chớ down bậy bạ kẻo bị tàu khựa nó cài bot

ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/5.0/win32/en-US/Firefox Setup 5.0.exe

No comments:

Post a Comment

Quí đọc giả đọc xong, nếu thấy chút thú vị thì tác giả cũng mong được chút comment lấy làm kích lệ