Wednesday, July 6, 2011

"Giới hạn 150" và tương lai của Facebook, Twitter - Next web | GenK.vn

"Giới hạn 150" và tương lai của Facebook, Twitter - Next web | GenK.vn

Con số này rất thực đấy chứ !

No comments:

Post a Comment

Quí đọc giả đọc xong, nếu thấy chút thú vị thì tác giả cũng mong được chút comment lấy làm kích lệ