Sunday, September 11, 2011

How to crack MD5 password :D

Danh sách này tôi dùng vài năm nay rồi, nay post lại, số hash có thể bị crack ngày nay có khi lên đến vài nghìn tỷ rồi cũng nên
 
Biggest MD5 crack databases

-----------------------------------------------------------------
MOST BIGGEST SITE OF MD5 DECRYPING
------------------------------------------------------------------ http://www.hash-cracker.com (40,000,000)

- http://www.cmd5.com/english.aspx (457,354,352,282)

- http://www.md5crack.com

- http://www.hashchecker.com

- http://md5cracker.tk/ (MD5 Search engine by searches a total of 14 on-line crackers.)

- http://www.md5decrypter.com (5,889,729)

- http://md5.rednoize.com (56,502,235)

- http://www.tmto.org/?category=main&page=search_md5 (306.000.000.000)

- http://www.milw0rm.com/cracker/insert.php (Milw0rm Cracker db)

- http://blacklight.gotdns.org/cracker/crack.php (2,456,288)

- http://www.shell-storm.org/md5 ( The data base currently contains 169582 passwords )

- http://md5.xpzone.de (Need Account)

- http://passcracking.com/ (Register to increase your priority)

- http://www.xmd5.org

- Perl Script: MD5 Brute Forcer

-----------------------------------------------------------------
CRACKED PASSWORD LIST
-----------------------------------------------------------------
http://www.md5oogle.com/md5hashes.php
http://www.hashchecker.com/?_sls=hash_list&_from=1
http://www.milw0rm.com/cracker/list.php
http://darkc0de.com/database/cracked.txt

-----------------------------------------------------------------
RAINBOW TABLE
-----------------------------------------------------------------
http://www.freerainbowtables.com/en/download/
http://www.rainbowtables.net/

1 comment:

Quí đọc giả đọc xong, nếu thấy chút thú vị thì tác giả cũng mong được chút comment lấy làm kích lệ