Monday, January 2, 2012

Học cú pháp Javascript từng bước

Cái này chỉa từ Facebook lão Heo Lười :D , hay lắm . Học javascript step-by-step qua một giao diện command-line kiểu cổ điển

http://www.codecademy.com

No comments:

Post a Comment

Quí đọc giả đọc xong, nếu thấy chút thú vị thì tác giả cũng mong được chút comment lấy làm kích lệ