Friday, April 6, 2012

Batch convert movie files to iphone/ipod/ipad mp4 format


This program was coded with Autoit v3.3.1. So, some Antivirus program can be detect it as Macilious program ( but it's really not ).
If you not trust me, please compile this program by yourself from source, I also enclose source code for you ( file iPhoneMp4BatchConverter.au3 is source code )
This program was published under GNU License.

iPhone Mp4 Batch Converter ( iMBC )

Version: 1.2 (Update 7/4/2012)
Version: 1.1.2.4

iMBC will automatic convert all movie files in a specific folder to iDevice (iphone/ipod/ipad) mp4 supported format.
File format supported to convert: wmv, mpg, avi, flv, mkv, mp4 ( convert bitrate, frame-rate and resolution for compatible with iDevice )
iDevice support: iPod touch all model, iPhone 2G/3G/3GS/4, iPad 1/2, The new iPad (iPad HD) with high resolution retina screen
Run on: Windows 98,2000,me,XP,Vista,7,8 ( 32 bit and 64 bit )

Usage: Easy to use, nothing need to explain. Program is portable with only one file iPhoneMp4BatchConverter.exe, you can copy it to folder you want to scan and covert, or copy to anywhere you want and run it. It's that all.

For bug report please contact me through my email:

Nguyen Hong Phuc ( xnohat@gmail.com )

Download version 1.2: http://www.mediafire.com/?ia38k892bas55b3
Source code: include in pakage above

Changes log:
4/4/2012 - v1.1.2.4
 - Beta release
5/4/2012 - v1.2
- Stable release
- Add new function: Convert specific file
--------------------------------------------------------------------

iPhone Mp4 Batch Converter ( iMBC )


Version: 1.1.2.4

iMBC sẽ tự động chuyển đổi định dạng tất cả các file phim trong thư mục mà bạn chỉ định thành định dạng MP4 dành cho các thiết bị iDevice của Apple như iPhone/iPod/iPad ( đặc biệt chuyển đổi được định dạng chất lượng cao dành cho The new iPad mà tôi gọi tắt là iPad HD ).

Các định dạng hỗ trợ chuyển đổi: wmv, mpg, avi, flv, mkv, mp4 ( với định dạng mp4 thì sẽ chuyển đổi bitrate, frame-rate và độ phân giải cho phù hợp với các thiết bị iDevice )
iDevice support: iPod touch all model, iPhone 2G/3G/3GS/4, iPad 1/2, The new iPad (iPad HD) với màn hình Retina siêu nét

Chạy trên hệ điều hành: Windows 98,2000,me,XP,Vista,7,8 ( 32 bit and 64 bit )

Hướng dẫn sử dụng: mở lên là biết dùng, chú ý chút là nếu thiết bị là iPod touch thì vui lòng chọn loại thiết bị trong chương trình là iPhone 2/3/3GS hoặc iPhone 4 nếu là iPod 4. Chương trình chỉ có một file duy nhất là file iPhoneMp4BatchConverter.exe bạn có thể copy nó vào thư mục cần quét và chuyển đổi file phim hoặc copy vào bất cứ chỗ nào bạn thích, rồi chạy chương trình. Tất cả chỉ có vậy, không cần cài đặt gì cả

Vì chương trình này được viết bằng Autoit nên nó có thể bị một số chương trình diệt virus hiểu lầm là không an toàn ( mặc dù nó cực kỳ an toàn ). Nếu bạn không tin tưởng, vui lòng dùng mã nguồn kèm theo của chương trình kèm theo để tự biên dịch lấy cho mình ( file iPhoneMp4BatchConverter.au3 )

Mọi thông báo, trao đổi về lỗi chương trình vui lòng liên lạc qua email:

Nguyen Hong Phuc ( xnohat@gmail.com )

Download bản tiếng Việt: http://www.mediafire.com/?1sgxt9llt9zlilj
Mã nguồn: kèm trong gói bên trên

Chương trình được phát hành dưới giấy phép GNU, vui lòng giữ nguyên các dòng thể hiện tác giả chương trình này và các chương trình kèm theo khi biên dịch hoặc khi tái phân phối chương trình.

No comments:

Post a Comment

Quí đọc giả đọc xong, nếu thấy chút thú vị thì tác giả cũng mong được chút comment lấy làm kích lệ