Thursday, October 18, 2012

Báo cáo về DDoS toàn cầu của Quý 3 năm 2012

Dưới đây là bản báo cáo toàn cầu Prolexic về thực trạng DDoS trong quý 3 năm 2012

http://ww.prolexic.com/e/9892/-Attack-Report-Q312-101212-pdf/8phpv/138712915

No comments:

Post a Comment

Quí đọc giả đọc xong, nếu thấy chút thú vị thì tác giả cũng mong được chút comment lấy làm kích lệ