Sunday, January 20, 2013

Evercookie - Một cách để theo dõi người dùng web

Dưới đây là một bài viết thú vị về công cụ Evercookie một cách triệt để để theo dõi người dùng website bằng cách ngăn họ xóa bỏ các cookie trên máy

http://defcontn.com/DC602028/zombie-cookies-evercookie-the-privacy-hunters/

No comments:

Post a Comment

Quí đọc giả đọc xong, nếu thấy chút thú vị thì tác giả cũng mong được chút comment lấy làm kích lệ