Thursday, June 13, 2013

Các lỗi thường thấy khi sử dụng công cụ Disavow link của Google Webmaster để loại bỏ spam link

Thím Matt Cutts tiếp tục chuyển tới chúng ta một thông điệp mới về những lỗi lầm thường gặp khi dùng Disavow Link tool 


No comments:

Post a Comment

Quí đọc giả đọc xong, nếu thấy chút thú vị thì tác giả cũng mong được chút comment lấy làm kích lệ